Мэдээ, мэдээлэл
Батлан даалт
 • Тохиолдол 1
  Худалдааны төвд жижиглэнгийн худалдаа эрхэлдэг иргэн А  8 нэрийн барааны дэлгүүр нээх зорилготой банкнаас 15 сая төгрөгний зээл 2 жилийн хугацаатай авах хүсэлтээ гар...
  2014.09.02
 • Тохиолдол 2
  Барилгын материал үйлдвэрлэлийн  “Б” ХХК нь тоног төхөөрөмж худалдан авахын тулд банкнаас хөрөнгө оруулалтын зээл хүссэн. Зээлийн хэмжээ нь 200 сая төгрө...
  2014.09.02
 • Зээлийн батлан даалтын мэдээ
  Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай” хуулинд Сангийн батлан даалтын үйл ажиллагаанд мөрдөж ажиллахаар хуульчилсан “Батлан даалтын төрөл, хэмжээ, хугацаа, ...
  2014.09.02
 • Зээлд батлан даалт гаргах схем
  Зээлийн батлан даалт гаргах ажиллагааны схем.
  2014.09.02
Хамтрагчид
Үүсгэн байгуулагчид