ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ТӨРӨӨС БОЛОН НИЙСЛЭЛЭЭС БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО-2019 ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦЛОО

 “Улаанбаатарт үйлдвэрлэв” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт , Улаанбаатар хот үүсгэн байгуулагдсаны 380 жилийн ойг угтаж, Нийслэлийн ЖДҮ-ийг дэмжих төвөөс 2019 оны 10 сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан “Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд төрөөс болон нийслэлээс баримталж буй бодлого-2019 зөвлөгөөнд оролцлоо.