Зээлийн батлан даалт хүсэгчийн анкет  Аан   Иргэн

НИЙСЛЭЛИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВТЭЙ ХАМТРАН ЖДҮ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Зээлийн батлан даалтын сан, Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвтэй  хамтран ЖДҮ эрхлэгчдэд зориулсан сургалтыг 2017 оны 03 сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа. Уг сургалтад 30  гаруй ЖДҮ эрхлэгчид оролцсон ба сургалтын хүрээнд зээлийн батлан даалтын үйлчилгээний танилцуулга болон батлан даалтад хэрхэн хамрагдах талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өглөө.