Зээлийн батлан даалт хүсэгчийн анкет  Аан   Иргэн

Батлан даалтын тогтолцооны үнэлгээний аргачлалыг боловсруулах ажлын хэсгийн уулзалтад Монгол Улсын Зээлийн батлан даалтын сан оролцлоо

Дэлхийн банкнаас зохион байгуулж буй “Батлан даалтын тогтолцооны үнэлгээний аргачлалыг боловсруулах ажлын хэсгийн уулзалт” 2017 оны 03 сарын 27, 28-ны өдрүүдэд АНУ-ын Вашингтон ДС хотод болж өнгөрлөө . Уулзалтад Монгол Улсын Зээлийн батлан даалтын сангийн Гүйцэтгэх захирал  П. Чандмань болон Ази, Латин, Америк, Европ, Африкийн Зээлийн дэмжлэг үзүүлэх байгууллага, Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын удирдлагууд оролцож санал солилцлоо.