Зээлийн батлан даалт хүсэгчийн анкет  Аан   Иргэн

Нийслэлийн Жижиг Дунд Үйлдвэрлэлийг Дэмжих Төвтэй хамтран ЖДҮ эрхлэгчдэд зориулсан сургалт зохион байгууллаа

“Зээлийн батлан даалтад хэрхэн хамрагдах вэ” сэдэвт  сургалтыг НЖДҮДТ-тэй хамтран 2017.03.10-ны өдөр Нийслэлийн Жижиг Дунд Үйлдвэрлэлийг Дэмжих Төвийн сургалтын танхимд зохион байгууллаа. Сургалт, хэлэлцүүлгийн хүрээнд зээлийн батлан даалтын үйлчилгээний танилцуулга болон батлан даалтад хэрхэн хамрагдах талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгч, ЖДҮ эрхлэгчид сонирхсон асуултаа асууж, хариултаа авч чадлаа.