Зээлийн батлан даалт хүсэгчийн анкет  Аан   Иргэн

Дотоод мэдээ

Албан ёсоор байгуулагдаад 2 жил 6 сар болж байна. Анхныхаа батлан даалтыг 2013 оны 6 сард гаргасан.
1 сарын өмнө
Батлан даалтын сан бол санхүүгийн нэг чухал үйлчилгээ. Өнөөдөр зах зээл дээр манайх өөрийн байр сууриа олсон. ...
2015 оны 11 дүгээр сарын 02-04-ний өдрүүдэд Зээлийн батлан даалтын сан, Азийн хөгжлийн банк болон Хөдөө аж аху...
Зээлийн батлан даалтын сангийн урилгаар БНСУ-ын KOREG (Korea federation of credit guarantee foundations) байгу...
1 сарын өмнө
Зээлийн батлан даалтын сан нь Гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудын туршлагаас суралцан улмаар өөрийн орны нөхцөлд...
1 сарын өмнө
2015 оны 11-р сарын 09-ны байдлаар батлан даалт гаргах үйл ажиллагаа дараах үзүүлэлттэй байна. Нийт 404 аж аху...
Санд 2015 оны эхний хагас жилд нийт 63 ААН, иргэний 11,6 тэрбум төгрөгийн зээлийн 4,6 тэрбум төгрөгийн батлан ...
1 сарын өмнө
>
<

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод  |  Түгээмэл асуулт  |  Зөвлөгөө

Хамтран ажилладаг байгууллагууд