Зээлийн батлан даалт хүсэгчийн анкет  Аан   Иргэн

Дотоод мэдээ

Азийн зээлийн дэмжлэг үзүүлэгч байгууллагуудын холбооны 28-р конференцийн 2015 оны 11 сарын 17-ны өдрийн хур...
2 сарын өмнө
2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар тус Санд 50,0 сая төгрөгийн хөр...
2 сарын өмнө
Зээлийн батлан даалтын сан нь жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн санхүүжилт авах боломжийг бүрдүүлж, зээлийн батл...
2 сарын өмнө
Зээлийн батлан даалтын сан нь 2016.01.15-нд Хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбооноос зохион байгуулсан...
Зээлийн батлан даалтын сан нь 2016 оны 1-р сарын 13-ны өдрөөс Баянзүрх дүүрэг, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Парк...
Зээлийн батлан даалтын сан нь 2016.01.18-нд Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн /ХААХХТ/ багийнхантай ха...
Зээлийн батлан даалтын сангийн гүйцэтгэх захирал П.Чандмань болон дэд захирал Ё.Чимэдцогзол нар  Мерси Ко...
8 өдрийн өмнө
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар дүүргийн Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвөөр дамжуулан Зээлийн ...
7 өдрийн өмнө
>
<

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод  

Хамтран ажилладаг байгууллагууд