Зээлийн батлан даалт хүсэгчийн анкет  Аан   Иргэн

Дотоод мэдээ

Хэн хамрагдаж болох вэ: Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч[1] Хангасан байх шаардлага: Монгол улсын хууль тогтоом...
2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр Зээлийн батлан даалтын сангийн Гүйцэтгэх захирал П.Чандмань, Захиргаа, төл...
2017/10/26
“Зээлийн батлан даалтын тогтолцоог дэмжих замаар эдийн засгийг төрөлжүүлж, ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх н...
5 сарын өмнө
Азийн Хөгжлийн Банкны Зүүн Азийн газрын санхүүжилтийн салбар, бүс нутгийн хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга но...
2017/11/21
>
<

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод  

Хамтран ажилладаг байгууллагууд