Зээлийн батлан даалт хүсэгчийн анкет  Аан   Иргэн

Дотоод мэдээ

Хэн хамрагдаж болох вэ: Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч[1] Хангасан байх шаардлага: Монгол улсын хууль тогтоом...
1 сарын өмнө
2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр Зээлийн батлан даалтын сангийн Гүйцэтгэх захирал П.Чандмань, Захиргаа, төл...
 “Зээлийн батлан даалтын тогтолцоог дэмжих замаар эдийн засгийг төрөлжүүлж, ажил эрхлэлтийг нэмэгдү...
Азийн Хөгжлийн Банкны Зүүн Азийн газрын санхүүжилтийн салбар, бүс нутгийн хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга но...
1 өдрийн өмнө
>
<

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод  

Хамтран ажилладаг байгууллагууд