Мэдээ мэдээлэл

2 сар 18 өдрийн өмнө

Зээлийн батлан даалтын сан Монгол улсын их сургуультай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулалаа

Энэхүү санамж бичгийн байгуулснаар талууд хоорондын түншлэлийг хөгжүүлэх, судалгаа шинжилгээний ажил, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, оюутан дадлагажуулах, удирдлага, ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтанд хамруулахад үр ашигтай хэмээн үзэж байгаа юм.


2 сар 24 өдрийн өмнө

Зээлийн батлан даалтын сан Азийн хөгжлийн банктай хамтран форум зохион байгуулах гэж байна

Зээлийн батлан даалтын сан /ЗБДС/ нь барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид зээлийн батлан даалт гаргах замаар жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд шаарлагатай санхүүжилтийн боломжийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, иргэдийн орлогын тогтвортой эх үүсвэрийг хангах чиг үүрэг бүхий ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд юм. Зээлийн батлан даалтын тогтолцоог хөгжүүлэх, тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхээр Олон улсын байгууллагууд болон бодлого тодорхойлогч байгууллагууд болох Сангийн яам, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхим, Монголын банкны холбоо, арилжааны банкнууд, Нийслэл, орон нутгийн хөдөө аж ахуй, жижиг, дунд үйлвэрийн газруудтай тус тус хамтран ажиллаж ирсэн.


3 сар 7 өдрийн өмнө

Богд Банк нь Зээлийн батлан даалтын сантай хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Энэхүү гэрээнд гарын үсэг зурснаар банкнаас зээл авахад барьцаа хөрөнгийн хүрэлцээгүй жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд хүүний хөнгөлөлттэй, урт хугацаатай, батлан даалттай зээлд хамрагдах боломжийг олгосноор ажлын байр нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн  тогтвортой үйл ажиллагааг хангах, бизнесийг өргөжүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлнө гэж үзэж байна.


3 сар 7 өдрийн өмнө

Зээлийн батлан даалтын сан Монголын хөрөнгийн биржтэй хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Зээлийн батлан даалтын сан болон Монголын хөрөнгийн бирж нь жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн гаргах өрийн хэрэгсэл буюу бондод батлан даалт гаргах эрх зүйн орчин бүрдүүлэх, үнэт цаасны зах зээлд батлан даалттай шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох талаар хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох чиглэлээр санамж бичиг байгууллаа. Энэхүү үйл явдлыг тохиолдуулан Зээлийн батлан даалтын сангийн гүйцэтгэх захирал Б.Батбаяр Монголын хөрөнгийн биржийн 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн үнэт цаасны арилжааг нээх цанг цохилоо. 


Шилэн данс
Анкет татах хэсэг
Байгаль орчин нийгэм жендерийн тайлан
Харилцагч байгууллага нэвтрэх